Databaser f.n. i WWI/EPMs server
från SilverPlatter


Kontakta Wennergren-Williams Informationsservice AB för ytterligare information, beställning osv.

Art Index (Wilson) - produktinformation SilverPlatter

CINAHL® Database - produktinformation SilverPlatter

Ciminal Justice Abstracts - produktinformation SilverPlatter

EconLit - produktinformation SilverPlatter

Eric - produktinformation SilverPlatter

INSPEC - produktinformation SilverPlatter

LLBA Disc - produktinformation SilverPlatter

MLA International Bibliography - produktinformation SilverPlatter

PAIS International - produktinformation SilverPlatter

sociofile - produktinformation SilverPlatter

Saknar ni någon av SilverPlatters databaser skicka gärna ett e-mail till oss på adress mail@wwi.se och tala om vad ni behöver.

Till första sidan
Elektroniska media sidan