ERL - "Electronic Refernce Library Technology" är SilverPlatters klient/server lösning för lokala och externa nätverk som ger tillgång till SilverPlatters databaser. Utformad för att ge stöd åt en mångfald av stora servrar, i kravfyllda miljöer. ERL Technology är en omtyckt lösning för institutioner som måste förse sina användare med lättillgänglig och kraftfull information både lokalt och externt i varierande nätverksmiljöer från olika plattformar (PC, Mac, Unix osv.).

ERL - Technology gör det möjligt att lätt ladda, förindexera och söka information från CD-ROM, band, hårddisk eller via Internet. Du kan lätt och snabbt göra fullständiga sökningar av information utan att behöva köra olika program, eller uppta diskutrymme.

Via Internet

ERL - Technology gör det möjligt att dra fördel av Internet på ett antal olika sätt. Du kan få tillgång till en ständigt växande lista av databaser genom en webläsare som NetScape eller Mosaic.

Klientprogramvara: om ni behöver klientprogramvara kan den hämtas hem över nätet från SilverPlatters hemsida (även installationsanvisningar)

Kontakta WWI Elektroniska mediaTill första sidan