Vad du behöver
För att nå SwetsNet behöver du en Internet koppling med tillgång till World Wide Web, men eftersom du läser detta har du förmodlingen redan detta. Förutom detta behöver du en "viewer" för att kunna läsa full text dokumenten, du kan fritt ladda ner Acrobat Reader via internet.

SwetsNet skärmlayout är anpassad för en skärmupplösning av 800 x 600 pixels, användande 256 färger (eller mer) och "small fonts" (vanligtvis kända som sVGA or super-VGA).

The Browsers
Netscape Navigator

The Viewers
Adobe Acrobat


Ladda ner senaste Netscape Navigator versionen Nu!

Största delen av fulltext dokument är lagrade i PDF format, vilket bäst kan öppnas genom att använda Adobe Acrobat Reader.

MS Internet Explorer Catchword RealPage

Ladda ner senaste MS Internet Explorer versionen här!
Några av förlagen har valt att lagra sina
full text documents med Catchword system. Deras RealPage mjukvara är dem läsare som då används.


Behöver Du hjälp? Kontakta WWI.