NYLIB 2.0


NYLIB är ett helintegrerat bibliotekssystem
Fleranvändarsystem för medelstora och större företag/organisationer.

Uppbyggt i moduler för:

  • tidskrifter/periodica
  • böcker/rapporter
  • fjärrlån
  • SDI-profiler, interna
  • uppföljning för extern databassökning
  • statistik, ekonomi, budget
  • fakturahantering för alla moduler
  • thesaurus
  • öppen koppling till andra system t.ex. personalfile, ekonomisystem, memo, IR-system o.s.v.

NYLIB är helt baserat på ORACLE och därmed körbart och flyttbart till de flesta olika operativsystem, t.ex. VAX/VMS, UNIX, MS-DOS.

Kontakta Wennergren-Williams Informationsservice AB för ytterligare information

Till första sidan
Till biblioteksprogram