Sedan 1921 har Wennergren-Williams Informationsservice AB varit en professionell förmedlare av tidskriftsprenumerationer till svenskt näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och sjukvården. Vilket ditt område än är, finns vi alltid till hands för att ge dig marknadens ledande service.

Vi kan hjälpa dig med:

Tidskriftsprenumerationer från hela världen
CD-ROM - baserad information från hela världen
Elektroniska media (inte minst via Internet)
Användarvänliga program för tidskriftshantering och biblioteksrutiner

Vår ryggrad är den kunskap och kompetens, som finns hos våra 30 medarbetare. Vi står dagligen till din tjänst för att uppfylla stora som små önskemål. Våra kunder ger oss uppdrag över hela världen. Därför kan vi kommunicera på inte mindre än 22 olika språk!

WWI:s strävan är att förse dig med den viktiga omvärldsinformation du behöver för att kunna lösa dina uppgifter. Du tar del av kunskaperna; vi sköter administrationen!

Vi ingår i den holländska Swets & Zeitlinger-gruppen - en av världens ledande tidskriftsförmedlare. För dig som kund betyder det att WWI förenar den lilla organisationens smidighet och höga servicenivå med världsföretagets "muskler" och bredd.

Vill du veta mera? Kontakta oss gärna här:
WWI hittar du här: Våra adresser och personal

Till första sidan